28-5-1396 بتن ريزي سقف١- نيم طبقه جنوبي

20-5-1396 بتن ريزي ديوار و ستون نيم طبقه جنوبي طبقه١-

15-5-1396 بتن ريزي سقف٢- نيم طبقه جنوبي و سقف موتور خانه

31-4-1396 بتن ريزي ديوار و ستون طبقه١-

15-4-1396 بتن ريزي سقف ٢- نيم طبقه شمالي

8-4-1396 آمادگي سقف طبقه ٢- نيم طبقه شمالي جهت بتن ريزي

30-3-1396 ادامه اجراي ديواروستون طبقه٢- نيم طبقه جنوبي

©{2017} Tmbaze. All Rights Reserved. Designed By Omid Jadidi

Search