اطلاعیه در مورد پیش قرارداد و وام پروژه نسترن

اعضای محترم پروژه نسترن با سلام و احترام به استحضار می رساند: 

1- کلیه اعضاء از روز چهارشنبه95/3/19 می توانند برای دریافت پیش قرار داد از ساعت9 الی 15 (پنجشنبه ها 9  الی 12 ) به دفتر شرکت مراجعه نمایند.

2- اعضایی که مایل به دریافت وام هستند با توجه به مفاد اطلاعیه اولیه از روز سه شنبه 18/ 3/ 95پس از واریز حداکثر سیصد میلیون ریال برای سه نفر با مدارک افراد مذکور و فیش واریزی به دفتر شرکت مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          « دفتر شرکت»