اطلاعیه آغاز ثبت نام پروژه جدید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

الف مشخصات:

نام مجتمع :             نیلوفر

آدرس: ضلع شمالی بزرگراه ارتش نبش شرقی بلوار سلمان (سوهانک)

مساحت زمین:                                         حدوداً 8200 مترمربع

تعداد بلوک:                                             4

تعداد طبقات:                                           11 طبقه

تعداد واحد های پیش بینی شده:                280تا 300

مساحت واحد ها:                                     بین 95 تا 150 متر مربع

مدت ساخت:                                          30 ماه پس از تاریخ صدور پروانه ساختمانی

تا تکمیل ظرفیت نماینده شرکت هرروز از ساعت  9 صبح تا 6 بعداظهر جهت راهنمایی و پاسخگویی در محل زمین حضور دارد.

- مشخصات قطعی مجتمع اعم از تراکم مفید, تعداد بلوک و واحدها پس از تایید نقشه ها مطابق پروانه ساختمانی خواهد بود.

- طبق پهنه بندی شهرداری در بخشی از طبقه همکف تعدادی واحد تجاری احداث خواهد شد که شرایط فروش آنها متعاقباً اعلام می شود.

- کلیه واحد ها دارای پارکینگ , انباری , وسایل سرمایش و گرمایش می باشند ولی با توجه به تفاوت سلیقه ها و همچنین تنوع رنگ ها نصب کابینت و رنگ آمیزی داخلی واحد ها بر عهده متقاضیان می باشد.

شروع کار پروژه قبل از صدور پروانه ساختمانی منوط به موافقت و اجازه شهرداری منطقه یک می باشد.

ب- قیمت پایه:

- قیمت پایه برای هر مترمربع بنای مفید علی الحساب 35/000/000  ریال (سه میلیون و پانصد هزار تومان) می باشد.

- هنگام انتخاب واحد ها با توجه به طبقه و موقعیت جغرافیایی هر واحد حداکثر تا 16% به قیمت پایه اضافه خواهد شد.

- معادل ریالی 12% مساحت هر واحد بابت ساخت مشاعات,پارکینگ و انباری و محوطه سازی هنگام انتخاب واحد به قیمت پایه اضافه خواهد شد.

- با توجه به سطح اشغال بلوک ها بین 30 تا 40 درصد مابقی مساحت زمین به عنوان محوطه و فضای سبز اختصاصی برای ساکنین احداث می گردد.

ج- زمان ثبت نام:

از روز شنبه 96/03/27 هر روز از ساعت 9 صبح الی 3 بعداظهر تا زمان تکمیل ظرفیت به طور حضوری در محل شرکت.

د- تسهیلات بانکی:

 شرکت سعی می کند بر ای هر واحد تا سقف سیصد میلیون ریال تسهیلات بانکی دریافت کند که در صورت موافقت بانک عامل شرایط آن متعاقباً اعلام می گردد.

هـ - نحوه پرداخت :

1- واریز مبلغ               500/000/000 ریال                         هنگام ثبت نام

2- واریز مبلغ               500/000/000 ریال                           96/05/01

3- واریز مبلغ               300/000/000 ریال                           96/06/01

4- واریز مبلغ               200/000/000 ریال                           96/07/01

5- واریز مبلغ               200/000/000 ریال                           96/10/02

6- واریز مبلغ               200/000/000 ریال                           96/12/15

از 97/03/01  هر دو ماه مبلغ 80/000/000 ریال تا زمان انتخاب واحد (اولین قسط 97/03/01)

 تذکرات مهم:

1- متقاضیان قبل از اخذ مجوز ثبت نام به هیچ وجه مجاز به واریز وجه نیستند.

2- پس از ثبت نام و صدور پیش قرارداد انصراف پذیرفته نخواهد شد.

3- به منظور امتیاز بندی دقیق کلیه متقاضیان باید راس تاریخ های فوق الذکر مبلغ تعیین شده را پرداخت و فیش آنرا جهت اخذ رسید به دفتر شرکت تحویل دهند.

4- پس از واریز وجه اولیه به متقاضیان پیش قرارداد داده خواهد شد و پس از پرداخت قسط سوم قرارداد اصلی منعقد می شود.

5- امتیاز بندی برای انتخاب واحد از زمان پرداخت قسط 96/05/01 محاسبه می شود.

 

 

                                                                                                                                                                                                          شرکت نوید فرهنگ و تجربه

                                                                                                                                                 ( بازنشستگان آموزش و پرورش شهر تهران)

 

{2018}© Tmbaze. All Rights Reserved. Designed By Omid Jadidi

Search