پروژه رز

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اعضای محترم این پروژه اگر بیش از دویست میلیون ریال بدهی دارند با پرداخت نصف آن مبلغ می توانند مابقی را به تناسب میزان بدهی با معرفی افراد از وام با نرخ 4٪‌ استفاده نمایند. بدیهی است هنگام تحویل واحد باید وام دریافتی را تسویه نمایند. با تشکر دفتر شرکت

{2018}© Tmbaze. All Rights Reserved. Designed By Omid Jadidi

Search