پروژه معلم

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 اعضای محترم این پروژه از روز شنبه 96/04/17 برای اخذ مجوز تحویل موقت باید به دفتر شرکت مراجعه نمایند. بدیهی است قبل از صدور مجوز تحویل واحد کلیه اعضاء باید مطابق متمم قرارداد به طور علی الحساب تسویه کرده باشند.  با تشکر دفتر شرکت

 

{2018}© Tmbaze. All Rights Reserved. Designed By Omid Jadidi

Search